FORMAT

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do formatowania dysku twardego. Składnia polecenia wygląda tak:

FORMAT wolumin [/FS:syst_plików] [/V:etykieta] [/Q] [/A:rozmiar] [/C]
FORMAT wolumin [/V:etykieta] [/Q] [/F:rozmiar]
FORMAT wolumin: [/V:etykieta] [/Q] [/T:ścieżki /N:sektory]
FORMAT wolumin: [/V:etykieta] [/Q]
FORMAT wolumin [/Q]

wolumin – określa literę dysku (z dwukropkiem), punkt instalacji lub nazwę woluminu.
/FS:syst_plików – określa typ systemu plików (FAT, FAT32 lub NTFS).
/V:etykieta – określa etykietę woluminu.
/Q – wykonuje szybkie formatowanie.
/C – tylko NTFS: Pliki utworzone w nowym woluminie będą domyślnie kompresowane.
/X – wymusza uprzednią dezinstalację woluminu, jeżeli jest to konieczne. Wszystkie otwarte dojścia do tego woluminu przestaną być prawidłowe.
/A:rozmiar – zastępuje domyślny rozmiar jednostki alokacji. Dla zastosowań ogólnych zaleca się używanie ustawień domyślnych. System NTFS obsługuje rozmiary: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 KB, 32 KB, 64 KB. System FAT obsługuje rozmiary: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 KB, 32 KB, 64 KB, (128 KB, 256 KB dla sektorów o rozmiarach > 512 bajtów). System FAT32 obsługuje rozmiary: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 KB, 32 KB, 64 KB, (128 KB, 256 KB dla sektorów o rozmiarach > 512 bajtów). Zauważ, że systemy plików FAT i FAT32 narzucają następujące ograniczenia na liczbę klastrów na woluminie:

 • FAT: liczba klastrów <= 65526
 • FAT32: 65526 < liczba klastrów < 4177918
  Polecenie Format zostanie natychmiast przerwane w przypadku wykrycia, że powyższe wymagania nie będą spełnione przy użyciu określonego rozmiaru klastra. Kompresja NTFS nie jest obsługiwana dla jednostek alokacji większych niż 4096 bajtów.
  /F:rozmiar – określa rozmiar dyskietki do sformatowania (1,44)
  /T:ścieżki – określa liczbę ścieżek na jednej stronie dysku.
  /N:sektory – określa liczbę sektorów na ścieżce.

  Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

 • Użytkownicy trafili tutaj szukając: format slownik, polecenie format

  Post navigation