Formatowanie

1. – niezapisane nowe nośniki muszą zostać sformatowane. Formatowanie polega na sprawdzeniu nośnika, i utworzenie na nim sektorów i ścieżek.
2. – nadawanie tekstowi pewnego wyglądu, np. pogrubienia, podkreślenia, pochylenia, nadawania akapitów, tworzenia list numerowanych, ustalaniu odległości między znakami i wierszami, zmianie czcionki itd.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: na czym polega edycja i formatowanie tekstu, na czym polega formatowanie tekstu, na czym polega formatowanie tekstu a co oznacza jego redagowanie, na czym polega edycja formatowanie tekstu, na czym polega formatowanie i redagowanie tekstu, na czym polega formatowanie tekstu?, na czym polega formatowanie czcionki, naczym polega formatowanie tekstu, napisz na czym polega redagowanie i formatowanie tekstu ?