Frame Relay

– sieciowa technika transmisyjna oparta na komutacji pakietów, będącej swoistą modyfikacją standardu X.25, polegającą na wyeliminowaniu kontroli przepływu oraz detekcji błędów. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu systemów transmisyjnych o wysokiej jakości i niezawodności, eliminujących powstawanie błędów transmisyjnych. Procedury kontrolne stosowane w standardzie X.25, opracowane dla przesyłania danych na zawodnych, tradycyjnych liniach telefonicznych, zmniejszały przepustowość sieci i spowalniały przesyłanie pakietów. W sieci Frame Relay, ze względu na brak algorytmów korygujących błędy transmisji, urządzenia końcowe same przeprowadzają procedurę kontroli błędów i w razie ich wykrycia żądają retransmisji pakietów. Węzły pośredniczące zajmują się jedynie przesyłaniem pakietów w zestawionych stałych lub komutowanych kanałach wirtualnych. W przypadku wykrycia uszkodzonego pakietu, węzeł pośredniczący kasuje go. Węzły łączone są między sobą traktami cyfrowymi o przepływności 2,048 Mbit/sek. Istnieją możliwości zwiększenia tej przepływności do 34 Mbit/s.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: frame relay jaka przepływność, frame-relay trakty, hardware urzadzenia koncowe i posredniczace