FTP

1. (ang. File Transfer Protocol – protokół transmisji danych) – usługi FTP pozwalają na przesyłanie plików pomiędzy odległymi komputerami, a więc np. skopiowanie na własny komputer udostępnionych na odległych serwerach plików komputerowych – zawierających tekst, grafikę, dźwięk, animację. W początkach rozwoju sieci Internet usługa ta pozwalała naukowcom na wymianę plików pomiędzy komputerami rozsianymi na całym świecie.

Dla celów bezpieczeństwa, połączenie z odległym komputerem rozpoczyna się od podania nazwy konta i hasła. Serwery udostępniające wybrane pliki każdemu użytkownikowi (publiczne serwery FTP), a jest ich obecnie kilka tysięcy, jako nazwę konta przyjmują nazwę anonymous, a jako hasło – zwyczajowo adres pocztowy (są to serwery nazwane anonimowymi ftp).

Ftp pozwala zaoszczędzić wiele czasu, gdyż możemy być z grubsza pewni, że zawsze znajdziemy tam program, który będzie nadawał się do tego co chcemy zrobić na komputerze. Bogactwo i ilości dostępnych programów sięgają tysięcy gigabajtów.

Interesujące użytkownika pliki może on znaleąć za pomocą narzędzia Archie, przeszukującego serwery Archie, na których znajdują się poindeksowane listy dostępnych plików, lub też za pomocą narzędzia Gopher.

Informacje praktyczne:
– do udostępnionych plików komputerowych można dotrzeć znając nazwę lub adres serwera obsługującego FTP oraz posiadając odpowiednie oprogramowanie.
– oprogramowaniem, które pozwala na pobieranie plików z sieci, może być popularna przeglądarka sieci WWW, która ma wbudowaną obsługę protokołu transmisji danych. W praktyce, w sieci WWW bardzo często można spotkać wyróżnik odsyłający do zasobów FTP. Po kliknięciu odnośnika plik automatycznie jest przesyłany na nasz komputer do otwarcia lub skopiowania na twardy dysk (przeglądarka automatycznie podaje nazwę anonymous jako nazwę konta).
– adres zasobów FTP, który należy wpisać w oknie adresowym przeglądarki, rozpoczyna się od frazy ftp://, po czym następuje domena serwera i ścieżka dostępu do pliku.
– programem służącym do wymiany plików między komputerami, jest np. unixowy ftp (zazwyczaj jest w katalogu Windows). W celu transferu plików za pomocą tego programu należy poznać jego polecenia, np. open friko2.onet.pl (otwórz połączenie), get, put [nazwa pliku] (pobierz, prześlij plik).
– ponieważ serwery ftp są zazwyczaj publicznie dostępne, ich administratorzy chcą wiedzieć kto z nich korzysta. Nie bądąmy więc zdziwieni, gdy łącząc się zostaniemy poproszeni o podanie naszego adresu w sieci.

Przykłady polskich serwerów FTP:
copernicus.astro.uni.torun.pl
ftp.cyf-kr.edu.pl
ftp.onet.pl
ftp.icm.edu.pl)

Podstawowe komendy FTP:
ascii lub asc – ustawia tryb transmisji na tekstowy
binary lub bin – ustawia tryb transmisji na binarny
cd – zmiana katalogu na komputerze zdalnym
get – transfer pliku z komputera zdalnego na lokalny
hash lub ha – włacz/wyłącz wyświetlanie znaków # po przesłaniu każdego kB danych
ls lub dir – wyświetlenie zawartości katalogu na komputerze zdalnym
mget – transfer wielu plików z komputera zdalnego na lokalny
mput – transfer wielu plików z komputera lokalnego na zdalny
prompt lub prom – wyłacz/włacz wyświetlanie zapytań podczas transmisji wielu plików
put – transfer pliku z komputera lokalnego na zdalny
pwd – wyświetl nazwę bieżącego katalogu na komputerze zdalnym
status – wyświetl aktualny stan wszystkich opcji

2. – (ang. Foiled Twisted Pair) – skrętka foliowana. Skrętka miedziana ekranowana za pomocą folii wraz z przewodem uziemiającym. Przeznaczona jest głównie do budowy sieci komputerowych (Ethernet, Token Ring) o długości nawet kilku kilometrów. Stosowana ostatnio również na krótszych dystansach w sieciach standardu Gigabit Ethernet (1 Gb/s) z wykorzystaniem wszystkich czterech par okablowania miedzianego kat. 5.

Kabel FTP

Kabel FTP

Użytkownicy trafili tutaj szukając: kabel ftp, budowa sieci kabel ftp, słownik protokół transmisji danych, słowniki komputerowy ftp

Post navigation