Full dupleks lub full duplex, FDX, pełny dupleks

pełny dupleks czyli możliwość jednoczesnej pracy urządzenia w obie strony, np. karta dświękowa która może odtwarzać i nagrywać dświęk jednocześnie lub modem, który może wysyłać i odbierać dane jednocześnie. Por. half dupleks.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: full dupleks, fulldupleks, pełny dupleks