General Protection Fault lub błąd ochrony

– błąd pojawiający się w programie w sytuacji, kiedy program próbuje uzyskać dostęp do obszaru pamięci, do którego takowego dostępu nie ma. System operacyjny zarządza pamięcią operacyjną według jego potrzeb oraz potrzeb uruchomionych aplikacji. Jeśli zdarzy się sytuacja, że program zarządzający zasobami pamięci pozwoli na zapis danych do obszaru pamięci, który nie jest przeznaczony dla tej aplikacji, system wymusi zamknięcie aplikacji lub menedżera pamięci. W takiej sytuacji użytkownik jest informowany o zaistniałym problemie komunikatem o treści „program wykonał niedozwoloną informację” i nie może zrobić nic, oprócz zamknięcia programu i ponownego jego uruchomienia z nadzieją, że błąd nie wystąpi po raz drugi…
Gdyby aplikacja była w stanie zapisać dane poza wyznaczonym dla niej obszarem, mogłaby nadpisać dane innych programów lub samego systemu operacyjnego. W tej sytuacji system operacyjny mógłby zawiesić się lub zamknąć samoczynnie. Zamknięcie aplikacji powodujacej błędy przez system operacyjny zabezpiecza inne aplikacje i sam system.
Błąd ochrony występuje najczęściej w programach w wersji beta, gdzie mogą występować błędy powodujące konflikt z innymi aplikacjami, które mogły nie zostać przewidziane przez programistę. Błąd ochrony pojawia się również w przypadku złej konfiguracji oprogramowania. Jeśli pojawia się ciągle ten sam błąd, zapisz szczegółowe informacje, które podane zostaną w komunikacie i skontaktuj się z firmą, która stworzyła program powodujący konflikty w celu uzyskania pomocy.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: general protection fault b, general protection fault co to za błąd