Z2Z, C2C, Cn2Cn lub Citizen To Citizen

(ang. citiZen To citiZen) – tak określany jest projekt informatyczny, serwis internetowy lub usługi w Sieci, które łączą ze sobą obywateli z ich organizacjami, w szczególności organizacjami politycznymi.