Aktywna kamera

– w czasie gry kamera dynamicznie zmienia położenie, ukazując nam plan gry z wielu różnych ujęć. Np. w grze Incubation czasem widzimy akcję oczyma wroga, kiedy indziej z góry, z boku itp.