G2E lub Government To Employee, A2E lub Administration To Employee

(ang. Government to Employee) – tak określany jest projekt informatyczny, serwis internetowy lub usługi w Sieci, które łączą ze sobą organizacje rządowe z pracownikami administracji publicznej.

W skład G2E wchodzą:

  • tworzenie i utrzymanie systemów informatycznych pozwalających pracownikowi administracji publicznej na publikację i udostępnianie informacji publicznej