A2B lub Application to Business

(ang. Application to Business) – tak określana usługa w Sieci, która polega na wynajmowaniu programów lub usług komputerowych firmom za pośrednictwem Internetu.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: a2b (administration to business), administration to business a2b, usługi A2B, a2b pojecie, a2b co to jest, a2b co oznacza, a2b business, a2b application to business, a2b (application-to-business), a2b (application-to-business