Grafika rastrowa lub grafika bitmapowa

– zapisany elektronicznie obraz w postaci zbioru pojedynczych punktów obrazu (pikseli) o danym kolorze. Zależnie od użytej palety kolorów, jeden piksel może przyjmować od dwóch do ponad 65 milionów kolorów. Ponieważ zapisanie wartości każdego punktu z osobna wymaga dużej ilości danych, zazwyczaj rysunki te zajmują dużo miejsca na dysku. Istnieją jednak pewne sposoby zmiejszenia rozmiaru pliku przez jego kompresję do postaci pliku GIF, JPG itp. Kolejną wadą grafiki rastrowej jest to, że skalowanie rysunku powoduje utratę jego jakości. Zupełnie inaczej zapisywana jest grafika wektorowa. Zapisywana jest w postaci figur geometrycznych opisanych wzorami matematycznymi, dzięki czemu tak zapisany plik zajmuje stosunkowo niewiele miejsca. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość konwersji grafiki rastrowej do postaci grafiki wektorowej. Przykłady plików zawierających grafikę rastrową: GIF, JPG, TIFF, PNG, BMP.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: grafika bitowa i rastrowa, postać rastrowa, grafika rastrowa i bitmapowa, grafika rastrowa historia, grafika rastrowa bitmapowa, grafika rastrowa a bitmapowa, grafika rastrowa, grafika bitowa=bitmapowa=rastrowa, grafika bitowa=bitmapowa=rasowa, grafika bitowa =bitmapa=rastrowa