Half-toning

– technika wydruku używana w drukarkach atramentowych, mająca na celu poprawienie jakości wydruku. Jest chyba najprostszym i najczęściej stosowanym sposobem na poprawę jakości. Polega ona na stosowaniu tzw. półtonów – czyli takim ułożeniu sąsiadujących ze soba pikseli, by powstawało wrażenie stopniowania intensywności barw lub szarości. Najczęściej za podstawę przyjmuje się matrycę 3×3. W takiej matrycy można na różne sposoby rozmieszczać dziesięć kombinacji białych i czarnych punktów (od 0 czarnych i 9 białych, 1 czarnego i 8 białych … do 9 czarnych i 0 białych – dla uproszczenia omawiana jest technika półtonów dla odcieni szarości). Można więc w takim przypadku oczekiwać dziesięciu różnych odcieni szarości. Dodatkowo można zastosować dwie metody: losową i regularną. W pierwszej metodzie ułożenie pikseli w matrycy jest wybierane losowo, co daje efekt płynnego przejścia pomiędzy poszczególnymi odcieniami. W drugiej metodzie położenie jest ustalane, tzn. jeśli drukowanych jest pięć czarnych pikseli, to są one rozmieszczane np. na przekątnych matrycy, a jeśli jeden piksel, to zawsze w centrum matrycy itd. Metoda regularna daje wyraśniejsze rozróżnienie poszczególnych odcieni i nadaje się np. do tworzenia map, gdzie ważne jest odróżnianie kształtów obszarów.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: halftoning, halftoning pl, halftoning technika