Aktywny pulpit

(ang. Active desktop) – technologia wymyślona przez Microsoft do Windows 9x i Windows NT. Pozwalająca zintegrować komputer pracujący pod kontrolą systemu Windows z siecią Internet. Aktywny pulpit stanowi część interfejsu użytkownika, umożliwiając umieszczanie bezpośrednio na pulpicie elementów spotykanych w Internecie: stron WWW, apletów Javy, dynamicznej treści kanałów internetowych, etc. Dzięki temu nawigacja wśród zasobów komputera, jak również przechodzenie do miejsc w Internecie, stają się wygodniejsze.
Na aktywny pulpit składają się dwie warstwy. Pierwszą z nich jest standardowa warstwa ikon skrótów, przezroczysta w stosunku do warstwy drugiej – zbudowanej na bazie języka HTML, właściwej warstwy aktywnego pulpitu. Skróty osadzane w warstwie HTML mogą być nie tylko ikonami, ale niemal dowolnymi elementami – stronami WWW, skryptami, formantami AcitveX, apletami Javy. Można przemieszczać je dowolnie w obrębie pulpitu oraz zmieniać ich rozmiar. W przypadku skrótów prowadzących do elementów umieszczonych w Internecie można także zadecydować o automatycznym aktualizowaniu ich zawartości.
Aby włączyć aktywny pulpit, należy wejść do właściwości ekranu w Panelu sterowania i zaznaczyć na zakładce „Sieć Web” opcję „Wyświetl pulpit Active Desktop jako stronę sieci Web”.

Hasło pochodzi z Netopedii (http://netopedia.techtech.pl/) – autor: Michał Czajkowski.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: aktywny pulpit, aktywny pulpit windows xp, aktywny pulpit jak wyłączyć, jak wyłączyć aktywny pulpit, jak wyłączyć aktywny pulpit xp, jak włączyć aktywny pulpit, aktywny pulpit w xp, aktywny pulpit co to jest, wyłączenie aktywnego pulpitu, elementy aktywne pulpitu

Post navigation