Hasło

– słowo, które musi podać użytkownik, aby mógł skorzystać z systemu komputerowego, pewnych usług sieciowych, chronionych programów, zastrzeżonych zasobów bibliotek bądź zbiorów danych itp. W wielu systemach, zwłaszcza sieciowych, jest to jeden z najczęściej stosowanych sposobów ochrony przed osobami nieupoważnionymi. Wgląd do własnej skrzynki poczty elektronicznej ( e-mail) wymaga także podania hasła. Najlepiej, jeśli składa się z liter i cyfr, co utrudni złamanie hasła. Mimo najbardziej skomplikowanej formy hasła, może ono zostać złamane za pomocą metody brute force.

Teraz kilka przykładów dobrego i złego hasła
Dobre hasło:
– powinno zawierać duże i małe litery (jeśli to możliwe)
– powinno cyfry i znaki przystankowe (jeśli to możliwe)
– może zawierać spacje
– powinno być łatwe do zapamiętania
– powinno mieć co najmniej siedem liter

Złe hasło:
– imię, nazwisko, pseudonim użytkownika
– imię dziecka lub ulubionego zwierzęcia
– imię przyjaciela
– jakiekolwiek inne imię
– nazwa systemu operacyjnego
– nazwa konta użytkownika
– numer telefonu
– data urodzenia
– inne informacje łatwo dostępne o użytkowniku
– jakakolwiek znacząca kombinacja liter z pola GECOS
– postacie z literatury
– łatwe kombinacje klawiszy QWERTY, ASDF, ZAQ12WSX itp.
– popularne słowa : miłość, sex, tajemnica, sekret, bóg, okno, kot itp.
– jakiekolwiek słowo znajdujące się w jakimkolwiek języku

Oczywiście jeśli ktoś bardzo będzie chciał złamać twoje hasło i potrafi to zrobić to i tak to zrobi i nawet najtrudniejsze hasło mu w tym nie przeszkodzi.

Post navigation