HTML

(ang. Hypertext Markup Language) – język hipertekstowy używany do tworzenia dokumentów używanych przez WWW. Polecenia tekstowe pozwalają na realizację tzw. linków (odsyłaczy), wyświetlanie różnych fontów, grafiki itp. itd. Obowiązującym standardem jest HTML 4 – powszechnie używany i interpretowany przez przeglądarki WWW.

Post navigation