HTML Applications lub HTA

– metoda pisania programów za pomocą języka HTML opracowana przez Microsoft. Polega ona na pisaniu aplikacji za pomocą języka HTML i używaniu składników normalnie używanych do pisania stron internetowych (skrypty Javy, elementy JavaScript, ActiveX, DHTML itp.). Potem należy tak napisany program zapisać jako plik z rozszerzeniem HTA. Tak utworzony plik zostanie skojarzony z przeglądarką internetową Internet Explorer, jednak z pewną różnicą – aplikacja jest otwierana w zwykłym oknie (możemy decydować o jego wyglądzie, ikonie i nazwie wyświetlanej na belce tytułowej), bez żadnych elementów przeglądarki. W przypadku zwykłej strony przy wykonywaniu skryptów pojawiały się monity zabezpieczeń, które nie pojawiają się w przypadku aplikacji HTA. Pliki HTA pod względem zaufania traktowane są jak pliki wykonywalne (a nie HTML) – przy pobieraniu z Sieci przeglądarka nie otwiera ich, tylko pyta użytkownika, co ma zrobić.
Do uruchomienia aplikacji HTML potrzebny jest system Windows 9x/NT/2000 i Internet Explorer w wersji 5.0 albo nowszej. W odróżnieniu od tradycyjnych aplikacji, HTA mogą być uruchamiane nie tylko z twardego dysku, ale także z sieci. Do zalet rozwiązania „sieciowego” można zaliczyć łatwość instalacji (wystarczy otworzyć adres internetowy, nie jest potrzebne nawet kopiowanie plików na komputer użytkownika) oraz uaktualnień (konieczna jest tylko zmiana plików na serwerze). Wada to fakt, że w takim modelu aplikacja nie może działać na komputerze nie połączonym z serwerem – a więc nadaje się tylko do wykorzystania tam, gdzie dostęp do sieci jest stały. Aplikacje HTML mogą być też uruchamiane wprost z lokalnego dysku: wtedy nie jest nawet potrzebne połączenie z siecią.
Najprostszą aplikację HTML można utworzyć zapisując plik HTML z rozszerzeniem HTA. Tak utworzony „program” będzie działać – w szczególności wszystkie zawarte w nim skrypty będą wykonywane bez zbędnego pytania użytkownika o zgodę. Jeśli jednak chcemy mieć wpływ na wygląd okna, musimy w nagłówku dokumentu HTML umieścić jeden dodatkowy znacznik: , w którym określamy takie własności aplikacji, jak rodzaj okna, ikonę, nazwę czy obecność na pasku zadań. Oto przykład małego programu:

<CODE><HTML>
<HEAD>
<TITLE>Moja aplikacja</TITLE>
<HTA:APPLICATION ID=”obiektAplikacji”
APPLICATIONNAME=”mojaAplikacja”
BORDER=”thin”
BORDERSTYLE=”normal”
CAPTION=”yes”
ICON=”moja_ikona.ico”
MAXIMIZEBUTTON=”no”
MINIMIZEBUTTON=”yes”
SHOWINTASKBAR=”yes”
SINGLEINSTANCE=”no”
SYSMENU=”yes”
VERSION=”3.14″
WINDOWSTATE=”normal”
/>
</HEAD>
<BODY>Najprostsza aplikacja HTML</BODY></HTML></CODE>

Przytoczony plik to kompletna aplikacja HTML. Możliwe wartości atrybutów to: thick, dialog, none lub thin dla BORDER; normal, complex, raised, static, sunken dla BORDERSTYLE; normal, minimize i maximize dla WINDOWSTATE i yes lub no dla innych.
Tak napisany program może odczytywać i zapisywać pliki korzystając z elementów systemu operacyjnego.

Więcej szczegółów na stronie:
http://msdn.microsoft.com/workshop/author/hta/overview/htaoverview.asp

Użytkownicy trafili tutaj szukając: aplikacja hta, pliki hta, hta programowanie, rozszerzenie hta, co to jest aplikacja hta, hta dyski twarde, aplikacja html, aplikacja hta strony, program hta, programowanie hta