Alpha blending

– obliczeniowa technika obróbki grafiki służąca do obliczania przejrzystości elementów obrazu. Znajduje ona zastosowanie głównie przy wyświetlaniu obiektów przedstawiających szkło, wodę, jak również płomienie. Każdemu pikselowi tekstury (tekselowi) przypisywany jest po prostu dodatkowy parametr (tzw. wartość Alpha), który określa stopień jego przejrzystości. Standardowo parametr Alpha ma rozmiar 8-bitowy, a więc przyjmuje wartości od 0 (pełna przejrzystość) do 255 (zupełny brak przejrzystości). Proces nakładania na siebie kilku częściowo przepuszczalnych obiektów nosi natomiast nazwę „blending”. Spotyka się często w kartach graficznych dodatkowe ustawienia w opcji Alpha Blending, a mianowicie: Sharper oraz Smoother, co określa, z jaką dokładnością ma być odwzorowana przejrzystość danego elementu. Sharper określa ostre odwzorowanie, natomiast Smoother – gładkie, a przez to bardziej dokładne. Oczywiście wybór opcji na Smoother powoduje około 10 % spadek szybkości nakładania tekstur na wielokąty przez procesor karty graficznej.

Efekt alpha blendingu został użyty m.in. do wygenerowania przezroczystej broni oraz płomieni w grze Unreal Tournament:

Przykład alpha blendingu - przezroczysta broń w grze Unreal

Przyklad działania Alpha blendingu:

Bez alpha blendingu - dno jeziora jest niewidoczne Z alpha blendingiem - powierzchnia wody jest przezroczysta

Użytkownicy trafili tutaj szukając: blendingu