IEEE

(ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers – Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników) – organizacja zrzeszająca inżynierów i naukowców, którzy tworzą i zatwierdzają standardy sprzętowe.
Strona organizacji www.ieee.org

Użytkownicy trafili tutaj szukając: slownik elektronikow

Post navigation