Import

– aby móc pracować tylko z jednym programem, zachowując możliwość edycji dokumentów zapisanych w innym programie, konieczne jest importowanie danych. Polega na takim przetworzeniu pliku dla potrzeb programu aby mógł być edytowany w innym programie, w którym nie został utworzony.