Importy

– są to funkcje umieszczone w plikach DLL, a do których odwołuje się dany plik EXE korzystając z tablicy importów istniejącej w pliku PE. Na samym początku uruchomienia programu loader systemowy Windows, wyszukuje rzeczywiste adresy tych funkcji w systemie i wstawia je w opdowiednie miejsca w tablicy importów, do których przekierowywane są, poprzez skoki bezwarunkowe, procedury do nich się odwołujące z naszego programu. Całe to działanie jest powodowane przez kompilator, który kompilując kod i napotykając odwołanie do funkcji nie będącej w kodzie programu zapisuje o tym informację, która jest następnie odczytywana przez linker i odpowiednio interpretowana poprzez wbudowanie do pliku EXE wspomnianej już tablicy importów.

Post navigation