Informatyka

– nauka zajmująca się początkowo metodami i techniką przetwarzania i przesyłania informacji oraz ich wdrażaniem, przy użyciu komputerów, we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności. Podstawą działania systemów informatycznych jest realizacja określonych programów – algorytmów, ciągów instrukcji zapisanych w języku programowania. Informatyka jako odrębna dyscyplina narodziła się wraz z komputerami pod koniec drugiej wojny światowej. Z jej powstaniem wiążą się nazwiska takich inżynierów i matematyków jak A. Turing, J. Atanasoff, J. von Neumann. Szczególnie szybki rozwój informatyki jako nauki oraz zakresu jej oddziaływania na inne dziedziny techniki i cały rozwój cywilizacji związany jest z postępem terminologii produkcji układów scalonych o wielkiej skali integracji, a szczególnie układów pamięci półprzewodnikowych i mikroprocesorów, co umożliwia budowanie stosunkowo tanich i szybkich mikrokomputerów, stawiających przed informatyką coraz to nowe wyzwania. Wraz z upowszechnieniem się komputerów określa się mianem informatyki wszystko to, co jest nieodłącznie związane z komputerami.

Post navigation