Instrukcja

– wyrażenie języka programowania, określające operację arytmetyczną, logiczną lub sterującą. Zapis instrukcji musi być zgodny z zasadami semantyki i składni danego języka programowania. Jednej instrukcji może odpowiadać jeden lub więcej rozkazów maszynowych. Realizacja danego języka może być różna w różnych komputerach, ale musi wywoływać taki sam wynik.

Post navigation