Integer

– rodzaj zmiennej lub stałej liczbowej, do której mogą być przypisane tylko liczby całkowite, czyli bez części ułamkowej. W przechowywanie zmiennej tego typu zarezerwowane jsą 2 bajty, choć mogą być również o długości 1, 4 lub 8 bajtów. Język BASIC umożliwia posługiwanie się dwoma rodzajami zmiennych lub stałych tego typu: Integer o długości 2 bajtów oraz Long Integer o długości 4 bajtów. W 4 bajtach możemy zapisać liczby w zakresie od -2147483648 do +2147483647. Liczby integer odgrywają istotną rolę podczas programowania.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: liczba staloprzecinkowa, liczba stałoprzecinkowa, co to liczba stałoprzecinkowa

Post navigation