Internet

(ang. INTERnational NET – międzynarodowa sieć) – rodzina sieci komputerowych istniejąca od ponad trzydziestu lat. Zaprojektowana w 1964 przez Paula Barana z firmy Raud Corporation, zapoczątkowana i wcielona w życie przez środowiska naukowe USA i Europy. W 1994 w sieci pracowało ponad 2,5 mln komputerów, z propozycji Internetu liczącej ponad 30 mln stron korzystało ponad 50 mln osób z kilkudziesięciu krajów. Propozycja Internetu zawiera strony adresowe, prywatne strony z domowych komputerów, słowniki, encyklopedie, dane rozrywkowe, ogłoszenia, nowości; od strony tematycznej – dużo seksu, pornografii. Możliwe jest porozumiewanie się pomiędzy użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej oraz programów typu IRC. Istnieje możliwość grania poprzez Internet w gry komputerowe, dochodzi nawet do zawierania „wirtualnych małżeństw.” Sieć ewoluuje w stronę komercjalizacji, o czym świadczyć mogą strony sponsorowane. Najczęściej w systemie używa się poczty elektronicznej. Korzystanie z Internetu wymaga poszukiwania śródeł danych, co pochłania dużo czasu w przypadku braku hierarchizacji wiedzy, gdyż każda jednostka jest równoprawna i równorzędna (obsceniczne dane, zupełnie bezużyteczne żarty, a także raporty z badań naukowych). Internet stanowi ogólnoświatowy system komunikacji, jest siecią otwartą i relatywnie tanią, nie ma jednak przejrzystej struktury. Naczelna idea Internetu to negowanie istnienia granic i centrum; ideę wolności warunkuje etos użytkowników. Pojawiają się opinie, że Internet „kumuluje anarchię”, gdyż (mimo że w sieci występują prototypowe cząstki organizacyjne) nie ma właściciela ani zarządcy, a w związku z tym kontroli. Władza, kontrola nad siecią ogranicza się jedynie do zadań administracyjnych, takich jak organizowanie i utrzymywanie systemów wymiany informacji. Nowy, szczególny rodzaj niezhierarchizowanej przestrzeni komunikacyjnej (cyberprzestrzeń), umożliwiający powstawanie mniej lub bardziej trwałych związków między poszczególnymi użytkownikami, nie przekształca się w przestrzeń społeczną ze względu na niewysoki jeszcze poziom interaktywności: W obecnej dobie sieć jest raczej zbiorem jednostek przemawiających do całego świata niż procesem współuczestnictwa w interaktywnych działaniach zmierzających do rozwiązywania konkretnych zadań. Zdaniem Gilesa Fodena Internet nie może być w ogóle rozumiany jako medium w klasycznym sensie. Wraz z nowymi mediami i zjawiskami charakterytycznymi dla cyberprzestrzeni, Internet podważa zasadność istnienia tradycyjnego systemu instytucji kulturalnych. Ponadto swobodny postęp do intelektualnych osiągnięć problematyzuje prawa autorskie. Skupia tysiące sieci lokalnych, setki miejskich, miliony komputerów i użytkowników. Dostęp do sieci uzyskuje się łącząc się modemem do lokalnego usługodawcy internetowego, który oferuje dostęp do całej reszty świata lepszymi niż modem łączami.