Kineskop

– urządzenie optoelektronowe, tworzące z doprowadzonych sygnałów elektrycznych obraz optyczny na luminescencyjnym ekranie. Kineskop jest zasadniczym elementem konstrukcji odbiornika telewizyjnego i monitora ekranowego. Dzięki dużej bezwładności oka ludzkiego możliwe jest oglądanie za pomocą kineskopu obrazów ruchomych. Analogicznie, poznanie sposobu odbioru barwy przez człowieka umożliwiło skonstruowanie kolorowego kineskopu do prezentacji obrazów barwnych.