Kineskopowanie

– fotografowanie monitora telewizyjnego przy użyciu kamery filmowej. Późniejsze systemy przenoszenia przekazu audiowizualnego (zwłaszcza tzw. Image Transform) doprowadziły zabieg przenoszenia i utrwalania przekazów telewizyjnych do stopnia doskonałości, która umożliwia osiągnięcie pełnej ekwiwalencji między pierwotną wersją transmitowanego przekazu a jej kopią.

Post navigation