2600 Magazine

– sztandarowe pismo poświęcone zagadnieniom phreakingu (sieciom telekomunikacyjnym) oraz hackingu (sieciom komputerowym). Zamieszczane w nim artykuły zawierają szczegółowe instrukcje pozwalające dokonywać włamań do systemów komputerowych, omijać zabezpieczenia, zdobywać numery kart kredytowych, poufne informacje itp. Pomimo balansowania na granicy legalności i nieustannych kłopotów finansowo-prawnych, pismo ukazuje się regularnie co kwartał od 1984 roku w objętości 60 stron. Strona internetowa magazynu pełni funkcję serwisu informacyjnego – można tam m.in posłuchać audycji radiowych w formacie RealAudio.

Post navigation