Generacje komputerów

– umowny podział komputerów ze względu na typ konstrukcji (technikę realizacyjną) wykorzystanych w nich układów logicznych. Podział ten odpowiada okresom rozwoju techniki komputerowej. Zwykle rozróżnia się:

  • komputery zerowej generacji, zbudowane na przekaźnikach elektromagnetycznych (np. pierwszy na świecie komputer ze sterowaniem automatycznym „Z3” i pierwszy amerykański „MARK-I”);
  • komputery pierwszej generacji, w których zastosowano lampy elektronowe (pierwszymi na świecie komputerami tej generacji były – „COLOSSUS-I” z 1943 i „ENIAC” z 1946);
  • komputery drugiej generacji skonstruowane w technice tranzystorowej (model „RCA 501” z 1959 był pierwszym komputerem całkowicie tranzystorowym);
  • komputery trzeciej generacji, w których zastosowano układy scalone małego (SSI) lub średniego (MSI) stopnia scalenia, generację tę zapoczątkował francuski „MICRAL” w 1972;
  • komputery czwartej generacji, w których zasadniczymi elementami są układy scalone o dużym (LSD) lub bardzo dużym (VLSI) stopniu scalenia.
    Komputery wyższych generacji są obecnie w fazie projektów. Trwają prace badawcze nad komputerami optycznymi, neurokomputerami, a nawet komputerami kwantowymi. Przewiduje się, że komputery piątej generacji będą produkowane jeszcze w pierwszych latach XXI w. Powszechnie zakłada się, że ich moc obliczeniowa powinna być co najmniej 30 razy większa od komputerów czwartej generacji, tzn. będą wykonywać obliczenia z prędkością co najmniej 1000 mipsówsztuczna inteligencja). Przyjmuje się, że prawa fizyki nie nakładają żadnych ograniczeń na szybkość, niezawodność i pojemność pamięci komputerów.
  • Użytkownicy trafili tutaj szukając: generacje komputerów, geberacja zerowa rozwoju techniki komputerowej, generacja komputerów, komputer czwartej generacji, komputery czwartej generacji, generacja komputera, komputery pierwszej generacji, generacje komputerów wikipedia, rozwój generacji komputerowej, i generacja komputerów