Konfiguracja

1. – zestaw urządzeń o konkretnych parametrach składających się na kompletny system komputerowy.
2. – „gra(program) działa na następującym(ej) konfigu(racji): Pentium 200, 32 MB RAM, CDx4, programów. Określają one jakie są minimalne wymagania wobec komputera na którym będzie uruchomiony dany program. Czasami zdarza się, że opis konfiguracji jest mocno przesadzony – program nie potrzebuje aż tak dobrego komputera; a czasami jest mocno niedoceniony – program uruchomiony na komputerze o podanych parametrach będzie chodził bardzo wolno.