Anti-debug

– sztuczka, polegająca na umieszczeniu w kodzie programu instrukcji odpowiadających za wykrycie aktywnego debuggera i powodujących niedopuszczenie do uruchomienia aplikacji w jego towarzystwie, co uniemożliwi crackerowi śledzenie i łamanie programu. Ze względu jednak na dość szerokie ich stosowanie są one znane ogółowi programistów, powstały nawet programy ukrywające debuggera przed nimi np. FrogsICE czy polskie CookieSICE i CookiePATCH. Polskimi aplikacjami używającymi antidebugów na szeroką skalę są zdecydowanie Pajączek i Skryba autorstwa Rafała Płatka. Przykłady antidebugów: Anti-F8, INT 68, meltice.

Post navigation