Anti-F8

– sztuczka zaprezentowana po raz pierwszy przez massh’a/CookieCrK. Zadziała tylko gdy kod będzie śledzony w SI za pomocą F8, czyli po jednej instrukcji:
lea edi, @Movsw
lea esi, @Jump1
mov ecx, 3
@Movsw: rep movsw
(przechodząc przez to za pomocą F8 EIP ustawi się na @skis1)
(za pomocą F10 na @skis2)
call @skis1
call @skis2
@Jump1:
jmp $+3
nop
jmp $+5
nop