Lista dyskusyjna

Listy dyskusyjne są sposobem prowadzenia dyskusji w Internecie. Istnieją dwa rodzaje list dyskusyjnych, tzw. Usenet News oraz listy pocztowe. Do list typu Usenet podłączamy się korzystając ze specjalnego programu klienta (newsreadera). Zaś w listach pocztowych wymiana informacji odbywa się dzięki poczcie elektronicznej. Po zapisaniu się na listę dyskusyjną użytkownik automatycznie otrzymuje listy elektroniczne, które nadchodzą do danej grupy dyskusyjnej. Oczywiście, może przy tym wysyłać własne listy, których kopie są przesyłane innym uczestnikom dyskusji. Serwery mogą również mieć oprogramowanie, które przed rozesłaniem pewnej liczby wiadomości, zbiera je w jedną wiadomość (tzw. skrót). Część list pozwala na wybór, czy użytkownik otrzymuje każdą wiadomość, czy tylko skrót.

W sieci funkcjonują rozmaite kluby (listy) dyskusyjne poświęcone różnym tematom np. inwestowaniu na giełdzie, psom, kanarkom, grom komputerowym, teatrowi.

Informacje praktyczne:Aby się zapisać na listę dyskusyjną, należy wysłać do programu (ma on zazwyczaj jakiś adres poczty elektronicznej) który obsługuje klub, list ze zgłoszeniem swego uczestnictwa. Tam też należy pisać, gdy przestaniemy chcieć uczestniczyć w wymianie poglądów na dany temat. Więcej szczegółów można dowiedzieć się wysyłając do takiego programu, który się zazwyczaj nazywa listserv list z jednym słowem „help”, jako treść całego listu. W Polsce takim adresem jest np.: listserv@plearn.edu.pl

Niektóre polecenia związane z obecnością na listach dyskusyjnych używane przy komunikacji z listservem. W nawiasach podane są parametry:subscribe [lista imię nazwisko] – wpisanie na podaną listę lub zmianę nazwiska jeśli jesteś już na liście
unsubscribe [lista] – wypisanie się z listy, aby wypisać się ze wszystkich list na danym serwerze, zamiast listy wpisujesz gwiazdkę (*)
signoff [lista] – to samo co unsubscribe
set [nazwa-listy opcja]zmienia opcję twojej subskrybcji. Jako opcja może wystąpić:

 • ack lub noack – określa, czy chesz otrzymać potwierdzenie po wysłaniu wiadomości na listę, czy nie
 • conceal lub noconceal – określa, czy ukryć twoje nazwisko przed poleceniem review
 • digest – informuje listserv, że chcesz jedynie otrzymywać streszczenia wiadomości, a nie wiadomości indywidualne. W streszczeniu wiadomości np. z jednego dnia upakowane są w jedną przesyłkę
 • file lub nofiles – określa czy chcesz otrzymywać pliki z danej listy
 • index – otrzymujesz jedynie spis waidomości. W spisie takim zawarte są tylko tematy przesyłek i ich długość. Nie ma treści
 • mail lub nomail – określa czy chesz otrzymywać normalną pocztę czy nie. Opcja przydatna w okresie wakacyjnym listserv nie przysyła nam poczty pomimo tego, że cały czas jesteśmy na listę zapisani
 • repro lub norepro – określa czy chesz otrzymywać kopie wysyłanych przez siebie wiadomości
 • topics [opcja] – wybierając opcje all, otrzymasz wszystkie wiadomości. Natomiast pisząc „+” lub „” wraz z nazwą tematu, będziesz otrzymywał lub nie wiadomości na zadany temat
help lub ? – otrzymasz listę poleceń rozpoznawanych przez listserv
info [temat] – otrzymasz informację na dany temat. Oto możliwe tematy:
 • refcard – skrócony opis poleceń
 • faq – najczęściej zadawane pytania
 • files – opis funkcji serwera plików
 • database – opis funkcji baz danych
 • udd – Katalogowa Baza Danych – Przewodnik Użytkownika

information [lista] – informacje na temat określonej listy
index [nazwa-listy] – otrzymasz zawartość katalogu plików archiwalnych listy, jeśli są one archiwizowane
stats [nazwa-listy] – otrzymasz statystyki dotyczące listy
review [lista] – przesyła wykaz członków listy lists [opcje] – przesyła informację na temat list dyskusyjnych na danym serwerze. Bez podania jakiejkolwiek opcji zwraca wykaz wszystkich list na danym serwerze. Dostępne opcje:
 • detailed – opis lokalnych list z pełną informacją o każdej z nich
 • global – wszystkie znane listy ze skróconymi opisami
 • global/xxx – wszystkie znane listy zawierające w swojej nazwie xxx
 • summary serwer – pełna lista członków wszystkich list serwera

W treści listu, oprócz help, możemy zamieszczać wyżej wymienione polecenia, które – przeważnie automatycznie – są przetwarzane i powodują wykonanie właściwej czynności.

Jak otworzyć własną listę dyskusyjną?
Gdy nasza strona WWW jest już na tyle atrakcyjna, że cieszy się dużym zainteresowaniem, możemy dodatkowo rozbudować ją o własną listę dyskusyjną jako uzupełnienie naszej strony – z czasem jednak to lista może stać się głównym ośrodkiem wymiany informacji pomiędzy uczestnikami danej listy.
Jeśli chcesz otworzyć własną listę dyskusyjną, najłatwiej możesz to zrobić korzystając z darmowych serwisów tych list. Serwisy pozwolą Ci uruchomić listę nawet wtedy gdy masz konto bez dostępu do telnetu lub z dużym ograniczeniem pojemnościowym. Listy takie są obsługiwane z poziomu przeglądarki internetowej.
Zasada działania takiego serwisu jest dość prosta. Wypełniamy odpowiedni formularz i otrzymujemy własny adres poczty elektronicznej (wraz z odpowiednim hasłem), na który będą przychodzić wiadomości.
Administrowanie listy odbywa się z poziomu przeglądarki na stronach danego serwisu. Możemy wyszczególnić, czy wszyscy chętni do zapisania muszą być zaakceptowani przez nas, czy na listę mogą wpływać wiadomości z zewnątrz (od osób nie zapisanych na listę).
Nie wszystko jednak jest zupełnie za darmo. Podpisując umowę z danym serwisem najczęściej zgadzamy się, że do naszych listów będzie dołączany krótki tekst reklamowy (około 3 linijek na dole listu). Biorąc jednak pod uwagę, ile otrzymujemy w zamian, jest to godne polecenia, szczególnie dla hobbystycznych witryn w Internecie, dla których lista dyskusyjna może być wspaniałym forum wymiany informacji.

Serwisy dające możliwość tworzenia własnych grup dyskusyjnych:
Coollist
ListBot
Find Mail

Post navigation