Aplikacja

1. – w informatyce jest to program komputerowy przygotowany do pracy w konkretnym środowisku systemowym, np. w Windows. Cechuje się podobieństwem do innych programów tej samej grupy, współpracuje z nimi przy wymianie danych, w przygotowaniu i wspólnym używaniu zasobów tekstowych lub graficznych. Podczas tworzenia aplikacji wykorzystuje się zawarte w bibliotekach systemowych dopracowane koncepcje, gotowe procedury, funkcje i elementy struktury platformy komunikacji użytkownika z komputerem (interfejs użytkownika). Programistom upraszcza to pisanie nowych aplikacji, użytkownikom zaś ułatwia opanowanie obsługi, z uwagi na wyuczone już wcześniej, w miarę uniwersalne sposoby intuicyjnego postępowania.
2. – klawisz na klawiaturze, którego działanie jest identyczne z działaniem prawego przycisku myszy.

Klawisz aplikacja na klawiaturze

Klawisz aplikacja na klawiaturze

Użytkownicy trafili tutaj szukając: klawisz aplikacji, aplikacja klawisze, aplikaja slownik pl dm

Post navigation