Marquee

– specjalna animacja, wprowadzona przez Microsoft do języka Internet Explorer 4.0. Polecenie Marquee, wraz z parametrami, pozwala wprowadzać do dokumentu „pływający” w poprzek ekranu tekst.
To jest właśnie animacja Marquee…

Animacji można przypisać wiele parametrów, które bardzo urozmaicają zachowanie napisu:

– BEHAVIOR=SCROLL powoduje, że tekst porusza się od jednego brzegu strony w kierunku drugiego, znika za nim i wypływa ponownie zza pierwszego brzegu:
behavior=scroll

– BEHAVIOR=SLIDE powoduje, że tekst wyrusza od pierwszego brzegu, dociera do drugiego i zatrzymuje się:
behavior=slide

– BEHAVIOR=ALTERNATE powoduje, że tekst wyrusza od pierwszego brzegu, dociera do drugiego i „odbija się”, powracając w kierunku pierwszego:
behavior=alternate

– BGCOLOR=kolor pozwala określić kolor tła, czyli drogi, po której porusza się napis. Kolor można podać w postaci numerycznej lub słownej (16 barw). Opis słowny obejmuje: Black, Olive, Teal, Red, Blue, Maroon, Navy, Gray, Lime, Fuchsia, White, Green, Purple, Silver, Yellow, Aqua:
Kolor Red

– początkowy kierunek ruchu jest określany za pomocą parametru DIRECTION=LEFT lub DIRECTION=RIGHT. Domyślny jest kierunek w lewo:
Ruch w lewoRuch w prawo

– fizyczne wymiary drogi są wyznaczone przez parametry HEIGHT=x (wysokość) i WIDTH=y (szerokość). Można je wyrazić w pikselach lub procencie wysokości i szerokości ekranu:
Wysokość 50 pikseli

Szerokość 50 procent

– parametr LOOP=x pozwoli powtórzyć ruch tekstu x razy:
Ten napis przesunie się 20 razy i zatrzyma się

– parametry HSPACE=x i VSPACE=y pozwalają określić odległość pola animacji w poziomie i/lub w pionie od sąsiadujących elementów, np. tekstu.

– możemy definiować tekstu animacji, aby uzyskać należny kontrast. Możemy również wprowadzić atrybuty tekstu – pogrubienie, pochylenie lub podkreślenie. Odpowiednie parametry należy wstawiać na zewnątrz definicji MARQUEE.

– w polu animacji można wstawić więcej spacji, w przeciwieństwie do zwykłego tekstu.

Uwaga!UWAGA! Z NIEZNANYCH POWODÓW NIE JEST MOŻLIWE ZDEFINIOWANIE BIAŁEGO TEKSTU NA CZARNYM TLE!

– parametr SCROLLAMOUNT=x pozwala określić w pikselach skoki tekstu (ruch odbywa się skokami po x pikseli). Przy niewielkiej wartości ruch jest płynny i wolniejszy, przy dużych – nieco szarpany i szybszy.Scrollamount=5Scrollamount=30Scrollamount=50

– parametr SCROLLDELAY=y pozwala określić w milisekundach odstępy czasowe między kolejnymi skokami. 1000 ms = 1 sekunda.
Scrolldelay=500 – skok co 0,5 sekundyScrolldelay=2000 – skok co 2 sekundy o 50 pikseli

– parametr ALIGN=abc (top, middle, bottom) pozwala ustalić, gdzie (na jakiej wysokości pola) znajduje się tekst sąsiadujący z animacją:

Tekst u góry pola Animacja

Uwaga!UWAGA! ANIMACJA MARQUEE JEST INTERPRETOWANA JEDYNIE PRZEZ MICROSOFT INTERNET EXPLORER I NIE WCHODZI W ZAKRES STANDARDU HTML 4.0. ODRADZAMY JEJ STOSOWANIE NA STRONACH WWW, CHOĆ MOŻE ONA BARDZO DOBRZE SPEŁNIAĆ SWOJą ROLĘ W ARCHIWACH ELEKTRONICZNYCH HTML HELP, KTÓRE Są OPARTE WŁAśNIE NA INTERNET EXPLORERZE, CZY TEŻ W FIRMOWYCH INTRANETACH, W KTÓRYCH STANDARDOWą PRZEGLąDARKą JEST PRODUKT MICROSOFTU.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: nanimacja marqee w wordpress

Post navigation