MDRAM lub Multibank Dynamic RAM

(ang. Multibank Dynamic Random Access Memory – wielobankowa dynamiczna pamięć operacyjna o swobodnym dostępie) – bardzo wydajny rodzaj pamięci video, rozwiniętej przez MoSys. MDRAM dzieli pamięć na wiele części („banków”) o rozmiarze 32 KB, do których można uzyskiwać dostęp indywidualnie. Tradycyjna pamięć video jest monolityczna, tzn. cała pamięć jest dostępna w jednym czasie. Wprowadzenie wielu „banków: pozwoliło na uzyskiwanie dostępu do każdego z nich jednocześnie, zwiekszając wydajność pamięci. Jest również tańszym produkowanie kart graficznych z odpowiednią ilością pamięci dla danej rozdzielczości niż wyposażanie jej w duże ilości megabajtów. Por. VRAM, SGRAM, WRAM, RDRAM.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: co to jest pamiec obrazu

Post navigation