Microdrive

– standard miniaturowych dysków twardych, opracowany przez IBM. Dysk Microdrive ma format karty Compact Flash i stosowany jest przede wszystkim w palmtopach, aparatach cyfrowych i odtwarzaczach MP3. Występują dwa rodzaje złącza Compact Flash – wersja I i wersja II. Dyski Microdrive mogą być używane tylko w urządzeniach ze złączem Compact Flash II, lub ze złączem Compact Flash I specjalnie przystosowanym do tego typu dysków. Pojemność takiego dysku waha się obecnie w granicach 340 MB – 3 GB.