Mirror

(ang. – lustro)
1. – w odniesieniu do title="Internet, Infostrada, Pajęczyna, Globalna Wioska"Internetu, jest to termin określający serwer WWW lub FTP, będący kopią innego serwera. Zawsze, gdy chcesz pobrać większy plik, sprawdś czy serwer nie posiada gdzieś swojego mirrora o lepszym transferze danych.
2.polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do zapisywania informacji o plikach i dyskach potrzebnych do używania polecenia UNFORMAT i UNDELETE. Składnia polecenia wygląda tak:

MIRROR [dysk:] [/1]
MIRROR /partn [/nocmos]

dysk: – specyfikacja nazw dysków, o których komenda ma zapisać informacje dla polecenia UNFORMAT
/1 – polecenie zachowania tylko najświeższej kopii informacji o danym dysku, zatem poprzednie informacje będą nadpisywane
/partn – powoduje zapisanie na dyskietce w pliku PARTNSAV.FIL informacji o podziale twardego dysku na partycje. Informacja ta może być póśniej wykorzystana poprzez komendę UNFORMAT w celu odtworzenia danych utraconych na twardym dysku
/nocmos – nie będzie zapamiętywana informacja zawarta w pamięci CMOS.

Uwaga!UWAGA: NIEKTÓRE POLECENIA BąDś PRZEŁąCZNIKI NIE BĘDą DZIAŁAĆ W NIEKTÓRYCH WERSJACH SYSTEMU DOS.

Post navigation