Moore’a prawo

– jedno z fundamentalnych praw informatyki, sformułowane 19 kwietnia 1965 r przez współzałożyciela IntelaGordona Moore’a. Prawo zakładało, że co dwa lata liczba tranzystorów w chipach będzie się podwajała. Jak do tej pory prawo sprawdzało się znakomicie, jednak zdaniem Moore’a, za kilka pokoleń jego prawo przestanie być aktualne z powodu bardzo szybkiego rozwoju technologicznego w produkcji procesorów.

Post navigation