Mora

– niekorzystny efekt interferencji punktów rastrowych, powstających w druku barwnym lub przy skanowaniu ilustracji uprzednio wydrukowanych. W tym drugim przypadku można je usunąć za pomocą specjalnych filtrów zmiękczających, zawartych w programach retuszerskich.

Post navigation