Most lub bridge

(ang. Bridge) – urządzenie sieciowe służące do łączenia segmentów danej sieci. Potrafi filtrować adresy i przepuszczać tylko te pakiety, które są przeznaczone do segmentu po drugiej stronie mostu. Takie działanie odciąża sieć. Ponadto most działa w warstwie łącza danych (ang. Data link) modelu ISO/OSI, a więc możliwe jest dzięki niemu połączenie ze sobą sieci w różnych architekturach, np. Ethernet i Token Ring.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: bridge informatyka, most bridge informatyka, most bridge sieć, most bridge- referat na informatyke, informatyka bridge, MOST BRIDGE W SIECI KOMPUTEROWEJ, most sieciowy definicja

Post navigation