MOVE

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do przenoszenia plików i zmieniania nazw plików i katalogów.Składnia polecenia wygląda tak:

Aby przenieść jeden lub więcej plików:
MOVE [/Y | /-Y] [dysk:][ścieżka]nazwa_pliku1[,…] cel

Aby zmienić nazwę katalogu:
MOVE [/Y | /-Y] [dysk:][ścieżka]katalog1 katalog2
[dysk:][ścieżka]nazwa_pliku1 – określa ścieżkę i nazwy plików do przeniesienia.
cel – określa nową lokalizację plików. Cel może zawierać literę dysku z dwukropkiem, nazwę katalogu lub ich kombinację. W przypadku przenoszenia tylko jednego pliku można także podać nową nazwę pliku.
[dysk:][ścieżka]katalog1 – określa nazwę katalogu, którego nazwę chcesz zmienić.
katalog2 – określa nową nazwę katalogu.
/Y – wyłącza monitowanie o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku docelowego.
/-Y – włącza monitowanie o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku docelowego.

Przełącznik /Y można umieścić w zmiennej środowiskowej COPYCMD. Jego działanie można wyłączyć używając przełącznika /-Y w wierszu polecenia. Domyślnym działaniem jest monitowanie o potwierdzenie zastąpienia pliku, chyba że polecenie MOVE zostało wywołane ze skryptu wsadowego.

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁąCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BąDś PRZEŁąCZNIKI NIE BĘDą DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH.

Post navigation