Archie

– jest to olbrzymia baza danych, zawierająca informacje o publicznie dostępnych w sieci plikach (na ponad 800 serwerach FTP, zawierających co najmniej milion plików o objętości ok. 1 GB). Używając programu archie użytkownik może zidentyfikować lokalizację w sieci interesującego go pliku (znając jego nazwę albo część nazwy), a następnie – przy użyciu FTP – skopiować go na swój komputer. Z baz danych archie można również korzystać przy użyciu programu Telnet czy też poczty. Podobnie jednak jak inne bazy danych o zasobach internetowych, bazy archie są daleko niekompletne.
Bazy danych archie są utrzymywane przez uniwersytety i organizacje internetowe. Polska baza danych jest dostępna np. na serwerze archie.icm.edu.pl (serwer Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego). Można z niego korzystać interakcyjnie za pośrednictwem telnetu – po połączeniu się i uzyskaniu zgłoszenia „login:” należy wpisać jako nazwę użytkownika archie (hasło nie jest wymagane). Można również wysyłać zapytania pocztą elektroniczną pod adresem archie@archie.icm.edu.pl – w takim wypadku odpowiedź otrzymuje się również pocztą.
Podstawową komendą służącą do formułowania zapytań dla serwera archie jest komenda prog. Ma ona postać:

prog nazwa

gdzie „nazwa” jest nazwą bądź fragmentem nazwy szukanego pliku. Może ona być interpretowana na jeden z trzech sposobów – aby dowiedzieć się, który z tych sposobów jest stosowany przez serwer, należy zwrócić baczną uwagę na komunikat wstępny, pojawiający się po połączeniu z archie. Będzie się tam m.in. znajdował wiersz postaci „`search’ (type string) has the value `xxxx'”, gdzie w miejscu xxxx występować będzie „exact”, „sub” lub „regex”. „Exact” oznacza, że szukane będą pliki o nazwie dokładnie identycznej z nazwą podaną w komendzie prog. Dla „sub” w komendzie prog podajemy fragment nazwy, szukane będą wszystkie pliki zawierające gdziekolwiek w nazwie taki ciąg znaków. „Regex” natomiast oznacza, że nazwa podawana w komendzie prog jest tzw. wyrażeniem regularnym – pewnego rodzaju wzorcem, do którego dopasowywane będą nazwy szukanych plików. Domyślnym trybem poszukiwania stosowanym aktualnie przez serwer archie.icm.edu.pl jest „sub”. Ten domyślny tryb można w każdym momencie pracy z archie zmienić, używając komendy

set search tryb

gdzie „tryb” to oczywiście jedna z powyższych trzech możliwości – exact, sub lub regex.
Wykaz znalezionych plików otrzymany w wyniku wykonania komendy prog jest na ogół dosyć długi i szybko „ucieka” z ekranu, skutecznie uniemożliwiając jego przeczytanie w całości. Dlatego też istnieje możliwość, po zakończeniu działania komendy prog, przesłania wyników właśnie zakończonego przeszukiwania na nasz adres pocztą elektroniczną. Wykonujemy to komendą:

mail adres

gdzie jako „adres” podajemy oczywiście własny adres e-mail. Jeżeli w jednej sesji pracy z archie wykonujemy kilka przeszukiwań, możemy wcześniej wydać komendę

set mailto adres

i wysyłać wyniki kolejnych przeszukiwań na swój adres wpisując tylko samą komendę mail, bez każdorazowego podawania adresu. Użytkownicy korzystający z archie’go poprzez pocztę elektroniczną nie potrzebują oczywiście używać tej komendy, gdyż wyniki poszukiwań i tak odsyłane są do użytkownika pocztą.
Więcej informacji na temat posługiwania się systemem archie można uzyskać, wpisując po połączeniu się z serwerem archie komendę help (lub wysyłając tę komendę do archie’go pocztą). Teksty wyświetlane przez tę komendę są bardzo obszerne i aby uniknąć ich „uciekania” z ekranu, możemy wcześniej wydać komendę

set pager

która spowoduje wyświetlanie „strona po stronie”: po każdorazowym zapełnieniu ekranu system będzie oczekiwał na wciśnięcie klawisza spacji, zanim wyświetlanie będzie kontynuowane, natomiast po wyświetleniu całego tekstu (u dołu ekranu pojawi się napis „(END)”) trzeba będzie nacisnąć klawisz „Q” aby mieć możliwość wpisywania kolejnych komend. Komenda set pager działa oczywiście w ten sam sposób na wszystkie teksty wyświetlane przez archie’go, w szczególności także i wyniki komendy prog.
Polska strona Archie: archie.icm.edu.pl.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: archie słownik