Multimedialny pakiet edukacyjny

– zbiór różnego rodzaju materiałów dydaktycznych przygotowany z myślą o wsparciu procesu nauczania-uczenia się wybranego przedmiotu na danym szczeblu kształcenia. Mogą to być pakiety adresowane dla potrzeb nauczania – uczenia się wybranego przedmiotu pod kontrolą nauczyciela (np. w klasie szkolnej) lub pakiety przeznaczone dla potrzeb samokształceniowych, jeśli dany proces edukacyjny prowadzony jest na odległość (kształcenie na odległość). Rozróżnia się pakiety proste, zawierające kilka rodzajów materiałów dydaktycznych (np. materiały drukowane, zestawy przezroczy, nagrania wideo), oraz złożone, w skład których wejść może, w miarę potrzeb, nie tylko zbiór wielu materiałów audiowizualnych, ale także np. sprzęt laboratoryjny i odczynniki (w uczeniu się chemii), preparaty biologiczne, zestawy różnych urządzeń, multimedialne programy komputerowe (np. w brytyjskim Open Uniwersity). Podstawową cechą multimedialnych pakietów edukacyjnych jest kompleksowość polegająca na współdziałaniu wszystkich części konkretnego pakietu i korelacja ich treści oraz formy. W skład multimedialnych pakietów edukacyjnych wchodzą coraz częściej różnego rodzaju interaktywne programy komputerowe. Nie wydaje się jednak, aby mogły one zastępować całe pakiety, ponieważ nie wszystkie umiejętności (np. manualne) symulować można poprawnie na ekranie komputera, nie wszystkie można też wyćwiczyć tylko w oparciu o symulację komputerową.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: multimedialne pakiety edukacyjne, pakiet multimedialny, pakiety edukacyjne, multimedialny pakiet edukacyjny, pakiet edukacyjny co to jest, multimedialny pakiet w edukacyjny, sieci pakiet definicja, pakietu multimedialnego, multimedialny pakiiet, multimedialne programy edukacyjne