Mysz komputerowa

– małe urządzenie popychane po podłożu, mające za zadanie kierować położeniem kursora na ekranie i wywoływaniem poleceń wskazywanych przez niego. Pierwsza mysz została szeroko rozpowszechniona wraz z komputerem Macintosh. Obecnie mysz jest integralną częścią graficznego interfejsu użytkownika (GUI). Mysz przyjęła swoją nazwę od jej rozmiaru i koloru upodobniajacego ją właśnie do myszy.
Standardowa mysz zawiera plastikową obudowę, kulkę, która wystaje od spodu z obudowy i dzięki temu może się obracać pod wpływem ruchu po podłożu oraz jednego lub więcej przycisków. Do komputera połączona jest kablem. Są jednak myszy, które nie posiadają kabla – komunikują się z komputerem za pomocą podczerwieni lub drogą radiową. Inne z kolei wyposażone są w dodatkowe przyciski i rolki służące do wywoływania zaprogramowanych poleceń lub przewijania dokumentów. Najbardziej zaawansowaną technologią stosowaną obecnie w myszkach jest stosowanie optycznych czujników, które wyparły standardową kulkę – są dokładniejsze i mniej zawodne od typowego mechanicznego detektora ruchu.
Zasada działania myszki z mechanicznym mechanizmem opiera się na wykrywaniu ruchu kulki. Jeśli ruszymy myszką w dowolnym kierunku, kulka również się poruszy. Ruch ten zostaje przeniesiony na małe rolki i wykryty przez sensor ruchu, który wysyła informację o zaistniałym przesunięciu do komputera. Tam zostaje on przetworzony i odzwierciedlony na monitorze za pomocą zmiany położenia kursora. Myszki optyczne nie używają kulki ani rolek lecz sam detektor ruchu, który bada przesunięcie względem podłoża na podstawie zmiany odbicia się wysyłanego przez myszkę sygnału na specjalnie do tego przystosowanej podkładce. Dlatego najlepszym podłożem dla myszki optycznej jest zróżnicowana kolorystycznie podkładka pod mysz. Urządzeniem podobnym zarówno w wyglądzie jak i sposobie działania jest trackball.
Konwencjonalna mysz zawiera dwa przyciski – lewy i prawy. Lewy (o ile nie zostało to ustawione inaczej) służy do wybierania polecenia lub podejmowania pewnej akcji. Prawy służy z kolei do wywoływania menu kontekstowego, z którego może zostać wybrane polecenie lewym klawiszem. Podwójne kliknięcie lewym klawiszem uruchamia aplikację.
Systemy operacyjne pozwalają na dostosowywanie czułości myszy, szybkości poruszania się kursora, jak również szybkości podwójnego kliknięcia. Można również zmieniać wygląd kursora zależnie od wykonywanej akcji. To pozwala dostosować działanie myszy do naszych upodobań. Na początku użytkowania myszy można napotkać problemy z koordycją ruchu ręki z przesuwaniem sie kursora, ale w miarę korzystania z „gryzonia” człowiek przyzwyczaja się i obsługa nie sprawia mu żadnych problemów.
Zalecane jest, aby mysz poruszała się na specjalnie do tego przystosowanej podkładki pod mysz (tzw. mousepad) – poprawia to przyczepność myszy, zwiększa precyzję ruchu kursora i wydłuża żywotność mechanizmów myszki. Mimo największej troski o myszkę po pewnym czasie brud, który uzbiera się na rolkach, uniemożliwi normalną pracę myszki. W tym celu należy rozkręcić myszkę i delikatnie wyczyścić rolki.
Uwaga!UWAGA: CZYSZCZENIE ROLEK NALEŻY PRZEPROWADZIĆ BARDZO OSTROŻNIE! NA ROLKACH ZNAJDUJĄ SIĘ MAŁE GUMOWE PASKI, KTÓRE ELIMINUJĄ ŚLIZGANIE SIĘ KULKI. JEŚLI ZOSTANĄ ONE ZNISZCZONE, MYSZ PRZESTANIE FUNKCJONOWAĆ NORMALNIE – KURSOR NA EKRANIE ZACZNIE PORUSZAĆ SIĘ „KWADRATOWO”! Kulkę można umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła lub jedynie wytrzeć do sucha miękką szmatką. Należy również pamiętać o utrzymaniu w czystości powierzchni, po której porusza się myszka.

Najbardziej znanymi producentami myszek komputerowych są: A4Tech, Genius, Logitech, Dexxa, Kensington, Memorex.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: co to jest mysz komputerowa, mysz komputerowa, mysz komputerowa co to, myszka komputerowa co to jest, myszka definicja, co to myszka komputerowa, myszkomputerowaopis, mechanizm myszki komputerowej, co to jest myszka komputerowa, co to jest myszka

Post navigation