Tag: karta rozszerzeń

PC Card

– alternatywne określenie na karty rozszerzeń PCMCIA dla komputerów przenośnych. PCMCIA i PC Card są synonimami.