Tag: ochrona danych osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych (Data Privacy Day)

28 stycznia każdego kolejnego roku obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Dzień ten został uchwalony w 30 lat po uchwaleniu najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – „Konwencji 108 Rady Europy z…