Tag: Odra

30 kwietnia 2010 roku

Co się wydarzyło w dniu 30 kwietnia 2010 roku w historii informatyki?