Tag: podpis elektroniczny

Usługi zaufania lub trust services

– rodzaj działalności firmy polegający na dostarczaniu informacji uwiarygadniających lub budujących zaufanie pomiędzy stronami sieci. Najczęściej spotykane usługi zaufania to: certyfikaty bezpieczeństwa (np. SSL) lub autentyczności (podpis elektroniczny) certyfikaty potwierdzające kompetencje firmy (np. certyfikaty szkoleń z danej technologii itp.) certyfikaty…