Offset

– jest to rzeczywista odległość danego bajtu od początku pliku wyrażona w bajtach. Określa fizyczne miejsce bajtu w danym pliku niekoniecznie EXE i jest wykorzystywany do określania patchowanego miejsca przez crack.

Post navigation