Arkusz kalkulacyjny

– ogólna nazwa programów komputerowych służących do wykonywania obliczeń na danych liczbowych, wprowadzanych do tzw. komórek formularza, utworzonych przez poziome wiersze i pionowe kolumny. Do komórek można wprowadzić wyrażenia arytmetyczne, statystyczne itp., odnoszące się do innych komórek lub obszarów arkusza, np. mnożenie przez czynnik wpisany do określonej komórki, sumowanie wzdłuż wiersza lub kolumny, wyrażanie zawartości komórek jednej kolumny jako procentu innej kolumny itd. Zmiana wartości czynnika, np. współczynnika określającego marżę handlową, powoduje automatyczne wyliczenie nowych cen na podstawie cen zakupu i nowej marży. Arkusze kalkulacyjne służą do sporządzania kalkulacji finansowych, zestawień statystycznych, harmonogramów, tabel itp. Moduły graficzne pozwalają na przedstawianie relacji pomiędzy wielkościami liczbowymi w postaci graficznej – wykresów słupkowych, kołowych i innych. Wprowadzając do formularzy dane tekstowe i liczbowe, można je wykorzystywać i przetwarzać (np. sortować, robić wyciągi) tak jak bazy danych. Arkusze kalkulacyjne zawierają również narzędzia programowe, pozwalające na tworzenie specjalistycznych aplikacji, np. list płac, dla konkretnych zastosowań i użytkowników. Programy te są jednym z najważniejszych typów oprogramowania, służącego do automatyzacji prac biurowych w planowaniu, księgowości, sprawozdawczości. Arkusz kalkulacyjny „Visicalc”, wykorzystywany na pierwszych mikrokomputerach Apple do obliczania cen i kalkulacji handlowych w sklepach oraz małych przedsiębiorstwach, przyczynił się do ich szybkiego upowszechnienia oraz rozwoju konstrukcji i zastosowań mikrokomputerów. Do najpopularniejszych arkuszy należą: Microsoft Excel, Lotus 1-2-3 i Quattro Pro.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: arkusz kalkulacyjny słownik

Post navigation